Odeszła Helena Sieradzka

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 26 października zmarła nasza Koleżanka – Helena Sieradzka. Pogrzeb odbędzie się  10 listopada o godzinie 11-tej, na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Helena była członkiem naszego Koła od 1981(?) roku. Prze wiele lat była jego Prezeską. Zapamiętamy Ją jako zawsze uśmiechniętą, przyjazną i uczynną Dianę. Cześć Jej pamięci. Tym, którzy Ją znali i tym, którzy nie mieli już okazji Jej poznać – kilka zdjęć.

 

 

 

Zakaz przenoszenia broni

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w ślad za e-mailem przesłanym w dniu 23 czerwca br. informuje, że zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze m.in. województwa dolnośląskiego w okresie od 18 lipca do 31 lipca 2017 r.

Jest to równoznaczne z zakazem organizowania w tym czasie wszelkich polowań.

Proszę rozpowszechnić tę informację wśród koleżanek i kolegów z kół łowieckich.  

W załączeniu przesyłamy skan Rozporządzenia MSWiA i korespondencje otrzymaną z KWP we Wrocławiu.

 

Informujemy również, że w tym okresie strzelnica ZO PZŁ Wrocław będzie nieczynna.

 

Pożegnanie Czesława Gołębiowskiego

Żegnamy dzisiaj Naszego Kolegę i Wieloletniego Towarzysza Łowów – Czesława Gołębiowskiego. Odszedł od nas w wieku 81 lat, po długiej i ciężkiej chorobie.
Dla członków koła łowieckiego „ Leśnik” Oborniki Śląskie, Czesław był wyjątkową postacią. Przystąpił do „Leśnika” jako jeden z pierwszych , w 1973 roku.
Ponad 45 lat pozostawał wierny naszemu kołu. Przez ten czas , Czesław łączył pasję myśliwską z wielkim zaangażowaniem w sprawy koła „ Leśnik” i szerzej rzecz ujmując, sprawy dolnośląskiego łowiectwa.
Przez lata był jednym z najbardziej aktywnych członków naszego koła łowieckiego. Sprawował funkcję Prezesa koła . Dwukrotnie był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej , a w latach 1996 – 2000 pełnił funkcję skarbnika . To w czasach jego prezesury powstała siedziba koła łowieckiego „ Leśnik” , gdzie , rok temu uroczyście świętowaliśmy 50-lecie „ Leśnika”. Spośród wielu inicjatyw, w których uczestniczył Czesław warto przypomnieć budowę sztucznej nory , czy gruntowną rekultywację stawu w Jarach. Czesław był jednocześnie pasjonatem psów myśliwskich , szczególnie wyżłów i jagdterierów. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach i konkursach psów myśliwskich . Znane i cenione było zaangażowanie Czesława we współpracę z okolicznymi szkołami , lokalnymi władzami samorządowymi, Nadleśnictwem w Obornikach Śląskich.
W dowodzie uznania jego pracy na rzecz koła łowieckiego „ Leśnik” Walne Zgromadzenie trzykrotnie występowało o nadanie mu brązowego , srebrnego i wreszcie złotego Medalu Zasługi Łowieckiej. W 2005 roku Czesław otrzymał odznakę „ Zasłużonego dla Łowiectwa Dolnośląskiego”.
Czesław należał do pokolenia myśliwych, dla których etyka , kultura i tradycja łowiecka stanowiły najwyższą wartość. Był zawsze ciepły i życzliwy , a jednocześnie wymagający wobec młodszych myśliwych z „ Leśnika”. Dla wielu z nas pozostanie wzorem myśliwego i kolegi.

Będzie nam Ciebie brakować , Czesiu……..,
Niech Ci szumi Knieja…….