50-lecie Koła

24 września br. w siedzibie „ Leśnika” – Kolibie,  odbyły się główne uroczystości z okazji 50-lecia Koła. Uczestniczyło w nich ponad 150 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej mszy celebrowanej przez ks. Witolda Hylę – kapelana myśliwych i leśników w Archidiecezji Wrocławskiej oraz ks. Adama Sobótkę – Dziekana Diecezji w Brzegu Dolnym.

Szczególną oprawą dla mszy były poczty sztandarowe kół łowieckich „ Krzyżówka” , „Darz Bór” , „Leśnik” i Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu. Zgodnie z tradycją , do  mszy,  grali sygnaliści myśliwscy. To nasi Koledzy z grupy Sygnalistów Myśliwskich „Tryton”.    

Wśród szczególnych gości, którzy wzięli udział w naszej uroczystości, należy wymienić  burmistrza Obornik Śląskich – Arkadiusza Poprawę i obornickich burmistrzów z poprzednich kadencji – Sławomira Błażewskiego,  Pawła Misiorka oraz Macieja Borowskiego.

Specjalnie na nasze 50-lecie przybył Michal Abraham – burmistrz  Rehau. Jego obecność świadczy o tym jak bardzo władze Rehau,  partnerskiego miasta Obornik Śląskich, doceniają współpracę  myśliwych z Polski i Niemiec. Na czele 11-osobowej delegacji  Bawarskiego Związku Myśliwych   stał prof.  Hartmut Wunderatsch  – Łowczy Górnej Frankonii . W gronie naszych Przyjaciół z Bawarii byli również : Karlheinz Kauper – Przewodnicy Jagerschaft Rehau/Selb , Reinhard Peschek   i inni.

O dobrej współpracy koła „Leśnik” z administracją lasów państwowych świadczy obecność na naszym jubileuszu  nadleśniczych z Obornik  Śląskich, Wołowa i Żmigrodu.  Kazimierz Pakulski – Nadleśniczy Obornik Śląskich przekazał naszemu kołu łowieckiemu najlepsze życzenia w imieniu własnym oraz w imieniu Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu –   Adama Płakseja. Wirtualne pozdrowienia  otrzymaliśmy również od  Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wśród naszych gości byli również leśniczowie z Jar i Rościsławic , z którymi współpracujemy na co dzień – Tomasz Karkułowski i Tomasz Żmijewski .   

Swoją obecnością zaszczycił nas nestor dolnośląskiego łowiectwa – Wiktor Szukalski. Jego obecność na naszym jubileuszu i wspaniały prezent  jest szczególnym i wyjątkowym dowodem uznania dla dorobku Koła „ Leśnik”.

Po mszy polowej Prezes koła – Jacek Winowski, powitał  wszystkich gości i pokrótce przedstawił historię „Leśnika”. Następnie głos zabrali nasi goście. Było wiele dobrych słów i życzeń po polsku i po niemiecku.

Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczania odznaczeń łowieckich.

Była wyjątkowa. Prezes naszego koła, Jacek Winowski, otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie-  „Złom”, a Marcinowi Nowakowi wręczono „Srebrny  Zasługi Łowieckiej”. Po raz pierwszy, ważne polskie odznaczenia łowieckie, zostały przyznane naszym przyjaciołom z Bawarii. Karlheinz Kauper i Uwe Barnikel otrzymali odznaki „Zasłużony dla Łowiectwa”.

Uhonorowaliśmy też medalami zasługi dla naszego Koła  Krystynę Czarnecką, Arkadiusza Poprawę, Sławomira Błażewskiego, Wiktora Szukalskiego i Kazimierza Pakulskiego.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się zabawa.  Trwała do godziny pierwszej. Zabawie towarzyszyła wspaniała muzyka w wykonaniu didżeja Jacka. Część gastronomiczną zapewnił Mariusz Kowalczyk z restauracji „Gospoda” w Obornikach Śląskich.

W podsumowaniu, serdecznie dziękujemy tym wszystkim Kolegom z naszego koła, którzy poświęcili swój czas i pracę na przygotowanie uroczystych obchodów 50-lecia.

Darz Bór…

Andrzej Nowak