15-ty Sierpnia

Koledzy,  15-go sierpnia będzie kolejna rocznica śmierci naszego Wielkiego Łowczego Bogdana Skołudy. 
Z tej okazji, 15.08, o godzinie 14.00. spotkajmy się tradycyjnie przy Jego grobie, na cmentarzu w Wołowie. 
Następnie, o godzinie 16-tej odbędzie się zbiorowe polowanie na kaczki, oczywiście na naszym stawie.
Darz Bór

Współpraca z myśliwymi z Rehau

Darz Bór,
Szanowni Koledzy, krótko informuję o tegorocznej współpracy z Naszymi Przyjaciółmi z
Bawarii.
W kwietniu br. na wystawie trofeów łowieckich ,w Rehau ,reprezentował nasze koło
Kol. Jacek Gołębiowski. O dobór trofeów zadbał Kol. Marcin Nowak.
Jak zwykle, trofea Marcina i innych Kolegów z naszego Koła „przygniotły” trochę, ich
wystawę .
W dniu 30 .06.2018 przedstawiciele naszego koła / Andrzej Nowak, Jacek
Gołębiowski/ uczestniczyli w Sympozjum w Bawarskiej Akademii Przyrody i Łowiectwa
i Zarządu Okręgowego Górnej Frankonii Bawarskiego Związku Myśliwych w Wunsiedel,
na temat rozprzestrzeniania się AFP. Do udziału w tym Sympozjum Koło „Leśnik” zostało
zaproszone przez Łowczego Górnej Frankonii – Prof. H.Wunderatsch’a. Strona bawarska
bardzo wysoko ocenia naszą inicjatywę partnerstwa myśliwych z Dolnego Śląska i Górnej
Frankonii. Dołączam fotki.
W tegorocznych planach współpracy pomiędzy Jagerschaft Rehau oraz KŁ”Leśnik”
przewidujemy przyjazd i udział 6 –osobowej delegacji z Rehau w Dożynkach Gminnych
w dniach 31.08.18 – 02.09.18.
Wiąże się to z 3-dniową obsługą grupy z Rehau, w tym, z wyjazdem na stawy
Milickie.
Zapraszam do współpracy zainteresowanych organizacją pobytu Naszych Kolegów z
Rehau w Obornikach Śląskich.
Proszę o kontakt w tej sprawie najpóźniej do 15.08.2018.
Wskazana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
Na początku listopada planujemy 3-dniowy wyjazd do Rehau 3 osób w ramach
pocztu sztandarowego na tzw. Mszę Hubertowską .
Proszę zainteresowanych wyjazdem Kolegów o kontakt ze mną.
DARZ BÓR, Andrzej Nowak
PS. Chciałbym dodać, że nasza współpraca, jest bardzo wysoko oceniana przez
Władze Gminy Oborniki Śląskie i od 6 -lat jest , w całości, finansowana ze źródeł Gminy.
Tak więc, koło „Leśnik” nie finansuje tej inicjatywy ze środków własnych. .

Zmarła Pani Małgosia Maliniak

28.06.2018 r.

Z  przykrością  zawiadamiamy,  że  w dniu wczorajszym  / 27.06.2018/ zmarła  Pani Małgorzata  Maliniak.

 Nie będzie przesadą jeśli powiemy , że  Pani Małgosia   związana była  z naszym kołem łowieckim „od zawsze”.  Przez ponad 20 lat prowadziła dokumentację i księgowość KŁ „Leśnik”.   Sprawy naszego koła były jej bardzo bliskie także dlatego , że jej mąż i syn polowali w „Leśniku”. W czasach bez Internetu i SMS’ów  Pani Gosia była  najlepszym źródłem informacji o tym, co się działo w naszym Kole. Zawsze była ciepła i życzliwa .

Zawsze miała dla nas czas. …,

Cześć Jej  Pamięci.., wyrazy współczucia dla męża Szymona i Syna Michała z Rodziną.

Zarząd  KŁ „ Leśnik”  Oborniki Śląskie

 

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Obornikach Śląskich w dn.v30.06.18 o godzinie 13.00.

Walne Zgromadzenie 2018

Koledzy.

  Na dzień 12 maja 2018 roku Zarząd Koła Łowieckiego „Leśnik” Oborniki Śląskie zwołuje Walne Zgromadzenie. Obrady rozpoczną się o godzinie 10-tej, w restauracji „Gospoda”, ul. Zielona 6 w Obornikach Śląskich.
 
Ponieważ, zgodnie z załączonym porządkiem obrad, musimy wybrać delegata na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego oraz dokonać wyborów uzupełniających do Zarządu Koła, w kolejnych załącznikach zamieściłem wzory oświadczeń lustracyjnych. Oświadczenia takie należy złożyć upoważnionemu przez ZO PZŁ(!) członkowi Zarządu Koła. najpóźniej w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie. Procedura ta została wprowadzona po zmianach w Ustawie Prawo Łowieckie.
   Darz Bór, Zbigniew Dorenda
Załączniki są w mailu.

Pożegnanie

HELENKA  SIERADZKA 

To już druga, bolesna strata naszego koła w tym roku.

 Raptem 6 miesięcy temu  pochowaliśmy Czesia Gołębiowskiego.

Teraz chowamy Naszą Kochaną Helenkę.

Była w naszym kole 36 lat .

 Przez 8 lat pełniła najważniejszą funkcję prezesa koła. W  owych czasach , Helenka była jedyną, w Polsce kobietą sprawującą  urząd prezesa koła łowieckiego.  

Nie to jednak sprawia, że dzisiaj jesteśmy tutaj i Ją żegnamy.

Każdy, który miał okazję Ją poznać , odczuwał jej ciepło i życzliwość.

Parafrazując, o ile Bogdan Skołuda  był Ojcem naszego koła, to Helenka  nadała kołu życzliwość, wrażliwość i to co sprawiło, że poczuliśmy się prawie rodzinną wspólnotą.

W jej postrzeganiu łowiectwa, myśliwych i Koła jako grupy ludzi ,tak różnych, a związanych jedną pasją, pozostańmy jej wierni…