Część pierwsza harmonogramu polowań zbiorowych. Jak zwykle w OSTOI

W części poufnej wprowadziłem pierwszą część harmonogramu polowań zbiorowych. Będzie publikowany sukcesywnie, proszę śledzić na bieżąco. Powodem takiego działania są zmiany przepisów.