Walne Zgromadzenie 2018

Koledzy.

  Na dzień 12 maja 2018 roku Zarząd Koła Łowieckiego „Leśnik” Oborniki Śląskie zwołuje Walne Zgromadzenie. Obrady rozpoczną się o godzinie 10-tej, w restauracji „Gospoda”, ul. Zielona 6 w Obornikach Śląskich.
 
Ponieważ, zgodnie z załączonym porządkiem obrad, musimy wybrać delegata na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego oraz dokonać wyborów uzupełniających do Zarządu Koła, w kolejnych załącznikach zamieściłem wzory oświadczeń lustracyjnych. Oświadczenia takie należy złożyć upoważnionemu przez ZO PZŁ(!) członkowi Zarządu Koła. najpóźniej w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie. Procedura ta została wprowadzona po zmianach w Ustawie Prawo Łowieckie.
   Darz Bór, Zbigniew Dorenda
Załączniki są w mailu.