Współpraca z myśliwymi z Rehau

Darz Bór,
Szanowni Koledzy, krótko informuję o tegorocznej współpracy z Naszymi Przyjaciółmi z
Bawarii.
W kwietniu br. na wystawie trofeów łowieckich ,w Rehau ,reprezentował nasze koło
Kol. Jacek Gołębiowski. O dobór trofeów zadbał Kol. Marcin Nowak.
Jak zwykle, trofea Marcina i innych Kolegów z naszego Koła „przygniotły” trochę, ich
wystawę .
W dniu 30 .06.2018 przedstawiciele naszego koła / Andrzej Nowak, Jacek
Gołębiowski/ uczestniczyli w Sympozjum w Bawarskiej Akademii Przyrody i Łowiectwa
i Zarządu Okręgowego Górnej Frankonii Bawarskiego Związku Myśliwych w Wunsiedel,
na temat rozprzestrzeniania się AFP. Do udziału w tym Sympozjum Koło „Leśnik” zostało
zaproszone przez Łowczego Górnej Frankonii – Prof. H.Wunderatsch’a. Strona bawarska
bardzo wysoko ocenia naszą inicjatywę partnerstwa myśliwych z Dolnego Śląska i Górnej
Frankonii. Dołączam fotki.
W tegorocznych planach współpracy pomiędzy Jagerschaft Rehau oraz KŁ”Leśnik”
przewidujemy przyjazd i udział 6 –osobowej delegacji z Rehau w Dożynkach Gminnych
w dniach 31.08.18 – 02.09.18.
Wiąże się to z 3-dniową obsługą grupy z Rehau, w tym, z wyjazdem na stawy
Milickie.
Zapraszam do współpracy zainteresowanych organizacją pobytu Naszych Kolegów z
Rehau w Obornikach Śląskich.
Proszę o kontakt w tej sprawie najpóźniej do 15.08.2018.
Wskazana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
Na początku listopada planujemy 3-dniowy wyjazd do Rehau 3 osób w ramach
pocztu sztandarowego na tzw. Mszę Hubertowską .
Proszę zainteresowanych wyjazdem Kolegów o kontakt ze mną.
DARZ BÓR, Andrzej Nowak
PS. Chciałbym dodać, że nasza współpraca, jest bardzo wysoko oceniana przez
Władze Gminy Oborniki Śląskie i od 6 -lat jest , w całości, finansowana ze źródeł Gminy.
Tak więc, koło „Leśnik” nie finansuje tej inicjatywy ze środków własnych. .