Zgłaszanie szkód

 

Zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę należy zgłaszać w Urzędzie Gminy.